مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی
مطالب تمام گرایش های کشاورزی 
پسیل پسته (شیره خشک)

 Agonoscena pistaciae

(Hom: Psyllidae)

به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند.

زیست‌شناسی

حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخمریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به اشکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگها گذاشته می‌شوند.

تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفریخ می‌شوند. پوره‌ها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند. طول دوره پورگی معمولاً 20 روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر می‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند. به طور کلی هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطیف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرایش بیشتری برای جذب حشرات کامل پسیل و تخمریزی ایجاد می‌کند. رقم اکبری نسبت به سایر ارقام حساستر و رقم اوحدی مقاوم‌تر است. پوره‌های نسل دوم از اوایل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعالیت و تغذیه می‌کنند. تحمل درختان در این زمان نسبت به سایر نسلها در برابر خسارت پوره کمتر است. زیرا رشد رویشی درختان پایان یافته و میوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانه‌ها ظاهراً شکل کامل یافته‌اند. در نتیجه خسارت آفت باعث پوکی و ریزش برگ و جوانه می‌شود.

خسارت

پوره‌های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند. مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع می‌نمایند. این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گویند. این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگهای درختان را بدمنظره می‌نماید. از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌ای کوچک و افزایش درصد بوکسی و دهان بستگی میوه می‌شود. خسارت پوره‌های پسیل پسته روی درختان در دو زمان بیشتر از سایر مواقع سال است. یکی در خرداد ماه که باعث ریزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزایش میزان بوکسی و دیگری در مردادماه که باعث افزایش مقدار دهان بستگی می‌گردد.

در صورتیکه جمعیت آفت پسیل حالت طغیانی پدیدا کند شدیداً تداخل نسل یافته و نمی‌توان تاریخ مشخص برای مراحل زندگی و نسلها اعلام نمود. در شرایط معمولی در نیمه اول هر ماه مرحله پورگی و نیمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغها وجود دارند. از نیمه دوم شهریور ماه به تدریج حشرات کامل زمستان گذران در میان جمعیت آفت ظاهر می‌شود. این حشرات در شکاف درختان، زیر پوستکها، لابه‌لای کلوخه‌ها، شکاف دیوارها و ساختمانهای قدیمی اطراف باغها زمستان گذرانی می‌کنند. این آفت در سال 5 تا 6 نسل ایجاد می‌کند.

عوامل و شرایطی که باعث رشد و افزایش جمعیت پسیل پسته در باغها می‌گردد:

1ـ اجرای نوبت اول سم‌پاشی یا سم‌پاشی در زمان گلدهی: این سم‌پاشی علیه آفاتی مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه میوه خوار، شپشکهای پسته، زنجره شیره تر و غیره انجام می‌شود. چنانچه در این سمپاشی از سمومی استفاده شود که روی آفت پسیل تأثیر نداشته باشند باعث افزایش مقاومت و رشد جمعیت پسیل می‌گردد.

2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومی استفاده شود که باعث تحریک تخمریزی پسیل و کوتاهتر شدن طول دوره یک نسل گردد (مانند سموم تیودیکارب، متاسیستوکس و فنتیون) پسیل طغیان خواهد کرد.

3ـ سم‌پاشی مکرر و اختلاط سموم با هم که باعث حذف کامل دشمنان طبیعی و افزایش جمعیت آفات پسته می‌شود.

4ـ اگر از سمومی علیه پسیل پسته استفاده شود که تأثیر کافی در میزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزایش جمعیت می‌شود.

5ـ چنانچه سم‌پاشی باغ در زمانی انجام شود که تمام مراحل زندگی آفت اعم از تخم، پوره و حشره کامل دیده می‌شود و همچنین شکرک زیادی در سطح برگها تولید شده باشد تأثیر سم کاهش پیدا می‌کند و بعد از مدتی جمعیت آفت افزایش پیدا می‌کند.

6ـ استفاده زیاد از کودهای شیمایی ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونیوم در ماههای گرم سال در سطوح کرتها و همچنین کود شیمیایی کلروپتاسیم شرایط را برای ازدیاد جمعیت فراهم می‌کند.

7ـ استفاده از کود مرغی به تنهایی و به مقدار زیاد نیز باعث افزایش جمعیت پسیل می‌گردد.

8ـ فقیر بودن خاک از نظر مواد غذایی و نامناسب بودن بافت خاک نیز از عوامل افزایش جمعیت است، خاکهای شنی و خاکهای رسی و سخت به دلیل عدم جذب و نگهداری رطوبت به اندازه کافی به علت طولانی بودن دوره آبیاری سریعتر به آفت آلوده می‌گردند.

9ـ ناهموار بودن سطوح کرتها که باعث می‌شود درختانی که در بلندی قرار دارند به خوبی آبیاری نشده و رطوبت کمتری در اختیار داشته باشند.

10ـ عدم استفاده از کودهای دامی و چاله‌زنی و شخم عمیق در باغها به مدت طولانی

11ـ کشت متراکم درختان و رعایت نکردن فواصل مناسب و عملیات هرس

12ـ وجود علف‌های هرز زیاد از خردادماه به بعد در باغ

کنترل پسیل پسته:

الف‌ـ استفاده از کارتهای چسبنده زرد رنگ

کارتهای زرد رنگ مورد استفاده در باغهای پسته از جنس‌های مختلف و عمدتاً از جنس پلی اتیلن و پی وی سی است. اندازه کارتها 20*10 سانتیمتر، به قطر 5/0 تا 1 میلیمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح کارتها به وسیله چسب مخصوص که از مواد پولی بوتن‌ها همراه با واکس مخصوص و یا اس تی پی و یا مواد دیگری که حالت چسبندگی خود را 10 تا 15 روز حفظ نمایند آغشته می‌گردد. حشرات کامل پسیل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زیاد به سطح کارتها می‌چسبند. شکار انبوه حشرات باید قبل از تخمریزی در سطح برگها انجام شود تا از تولید نسل بعدی آفت جلوگیری به عمل آید. در هر هکتار 100 تا 400 عدد کارت به کار می‌رود. محل نصب کارت در سمت بیرونی تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌های مختلف است. دو نوبت کارت‌گذاری در سال کافی به نظر می‌رسد. یکی در دهه دوم فروردین ماه که این نوبت آفت زنجره پسته را نیز کنترل می‌کند و دیگری در نیمه دوم تیرماه می‌باشد. پس از پایان دوره کارت‌گذاری باید کارت‌ها را از روی درختان جمع‌آوری و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار کمی الکل اتیلیک و در صورت استفاده از اس تی پی با دستمال آغشته به چند قطره نفت تمیز کرد.

ب‌ـ دشمنان طبیعی

دارای دشمنان طبیعی گوناگونی است که زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌های نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌های پسیل به خصوص در سنین 4 و 5 حمله نموده و آنها را مومیایی می‌کند.

ج‌ـ عملیات زراعی

1ـ شخم زمستانه و پاشکنی درختان 2ـ کوددهی و چاله زنی 3ـ اصلاح بافت خاک 4ـ آبیاری مناسب 5ـ تغذیه مناسب 6ـ رعایت فاصله کشت و تراکم 7ـ هرس و خشک‌بری 8ـ مبازه با علفهای هرز 9ـ کاشت رقم مناسب 10ـ استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار

دـ کنترل شیمیایی

دارتون یا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار یا مایع ظرفشویی به نسبت 3 در هزار به تنهایی پوره‌های پسیل پسته را کشته و از بین می‌برد، همچنین تا حدودی روی تخم نیز تأثیر دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط کردن مایع ظرفشویی با سموم خودداری شود زیرا PH آن قلیایی است و باعث کاهش تأثیر کشندگی سموم می‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد.

1. آمیتراز(مایتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار

2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار

3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار

4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار

5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار

6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار

۷.استامی پراید

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:31 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
سپردار واوی سیب

Lepidosaphes malicola

(Hom.: Diaspididae)

این آفت به درختان سیب، هلو، گوجه، زردآلو و ندرتاً گلابی حمله می‌کند. در روی درختان بید، تبریزی، یاس و عده دیگری از درختان زینتی نیز مشاهده شده است. این آفت به سیب‌های شفیع‌آبادی، شمیرانی، مورو، لاله و به خصوص سیب گلاب بیشترین خسارت را وارد می‌کند. سیب‌های مشهدی و زرد و قرمز لبنانی کمتر آلوده می‌شود. سپردار واوی سیب به تمام قسمت‌های هوایی درخت سیب از قبیل تنه، شاخه، برگ و میوه حمله می‌نماید. درختان آلوده دارای برگ‌های کوچک و پریده رنگ، میوه‌های بدشکل و ریز و سرشاخه‌های خشک می‌باشند.

زیست‌شناسی

سپردار واوی سیب زمستان را به صورت تخمهای سفید رنگ شکری به تعدادی در حدود ۱۰۰ عدد در زیر سپر ماده می‌گذراند. تخم‌ها دارای دیاپوز اجباری می‌باشند. پوره‌ها در شرایط کرج در اواسط اردیبهشت ماه بیرون می‌آیند و به خوبی روی تنه درختان میزبان حرکت می‌کنند و به سهولت توسط باد جابجا می‌شوند. پس از پیدا کردن محل مناسب بلافاصله تغییر جلد می‌دهند. پاها و شاخک‌ها را از دست داده و ثابت می‌شوند. در این موقع در اطراف بدن حشره رشته‌های مجعد مومی شبیه به پنبه مشاهده می‌شود که به مرور متراکم شده و به صورت هاله‌ای اطراف بدن حشره را می‌گیرد. پوره سن ۲ پس از ۱۵ تا ۲۰ روز تغذیه تغییر جلد می‌دهد و در این حالت حشره نر تبدیل به شفیره می‌شود و کمی بعد حشره کامل بالدار زیر سپر خارج می‌شود. پوره‌های نسل دوم این آفت در اواسط مرداد ماه مشاهده می‌شوند. سپردار واوی سیب دارای دو نسل می‌باشد. طبق نظر برخی محققین در نواحی گرمسیر اصفهان نسل سومی از این حشره مشاهده می‌شود.

کنترل:

۱- Fiscus = (physcus) testaceus

Aphlinidae

علاوه بر تعداد زیادی از کفشدوزک‌ها، زنبورهای پرازیتوئید فوق از خانواده Aphelinidae زمستان را به صورت لارو در داخل بدن حشره ماده می‌گذرانند و در بهار موقعی که پوره‌ها شروع به تعویض جلد کردند این زنبورها خارج شده و در بدن پوره‌های سن دوم شروع به تخمریزی می‌کنند.

۳- Hemisarcoptes malus (Acari: Hemisarcoptidae)

کنه فوق پرداتور تخم شپشک واوی سیب بوده و خود و پوره‌هایش از تخم این حشره تغذیه می‌کنند. زمستان به صورت ماده بالغ در بین توده‌های تخم در زیر سپرهای این حشره سپری می‌کنند

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و ۷۵% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

۱٫ آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲در هزار

۲٫ اتیون EC47% و ۱٫۵ درهزار

۳٫ اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار

۴٫ کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و۱٫۵- ۱ درهزار

۵٫ روغن امولسیون شونده O 80% و ۵/. درصد

سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی (سموم روغنی Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند).

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
کرم سفید ریشه

Polyphylla ollivieri

(Lep: Scarabaeidae)

این حشره در اکثر مناطق ایران وجود دارد و از ریشه گیاهان مختلفی تغذیه می‌نماید. از این جهت می‌توان به گیلاس، گلابی، سیب، به، هلو، گوجه، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، مو، تاج خروس وحشی، گونه‌های Chenopodium، خیار، بادمجان، لوبیاسبز، کدو، سیب‌زمینی، یاس بنفش، برگ بو، برگ نو، گلایول، چمن، تبریزی، بید و نارون اشاره نمود.
زیست‌شناسی
این حشره طول یک نسل را در ۳ سال طی می‌کند. در شریط مساعد تغذیه‌ای و خاک می‌تواند یک نسل را در طی دو سال بگذراند. زمستان را به صورت لارو به سر می‌برد و در بهار سال سوم قبل از آنکه وارد مرحله شفیرگی شود یک محفظه گلی برای خود درست می‌کند و در آنجا تبدیل به شفیره می‌شود (در برخی موارد خانه شفیرگی ساخته نمی‌شود). دوره شفیرگی ۱۷ تا ۲۴ روز می‌باشد.حشرات کامل از دهه سوم خردادماه تا دهه سوم مردادماه بسته به شرایط محیطی منطقه ظاهر می‌گردند. اوج خروج معمولاً در تیرماه است. حشرات کامل برای خروج در خاک سوراخهایی ایجاد و خارج می‌شوند. سپس از برگ درختان مثمر و غیرمثمر تغذیه می‌نمایند. تمام فعالیت‌های حیاتی، تغذیه، جفت‌گیری و تخمریزی در غروب و اوایل شب انجام می‌گیرد.

در روز حشرات کامل بدون هیچ فعالیتی در لابه‌لای شاخ و برگ درختان و جاهای امن به سر می‌برند. جفت‌یری در اوایل شب و اغلب در روی شاخه‌ها انجام می‌شود. تخمریزی معمولاً چند روز (معمولاً ۴ روز) بعد از جفت‌گیری انجام می‌شود. حشره کامل مادهبا پاهای جلویی خود زیر خاک رفته و در منطقه‌ای مناسب که غذای کافی برای لاروسن اول وجود دارد تخم‌ریزی می‌کند. تخم‌ها به صورت انفرادی یا دسته‌های تا شش عددی در عمق صفر تا ۱۲ سانتیمتری خاک گذاشته می‌شود. دوره جنینی یا Incobation period در منطقه کرج و شهریار ۳۰ تا ۳۵ روز است. حشره دارای ۳ سن لاروی است. لارو سن اول از مواد هوموسی یا ریشه علفهای هرز و سنین دو و سه لاروی از ریشه درختان تغذیه می‌کنند. لارو در خاکهای مرطوب فعالیت بیشتری دارد. فعالیت این حشره در سطح باغ لکه‌ای است

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
پروانه زنبورمانند درختان سیب
Synanthedon myopaeformis
(Lep: Sesiidae)

این گونه در مناطق وسیع از کشورهای اروپایی و آسیایی انتشار دارد. از آفات مهم درختان سیب می‌باشد. لاروهای این آفت در منطقه کامبیوم در زیر پوست تنه درختان، روی تنه و شاخه‌های اصلی فعالیت دارند و گاهی باعث خشک شدن کامل درختان می‌گردند.

زیست‌شناسی
زمستان گذرانی این حشره به صورت لاروهای سنین مختلف در محل تغذیه یعنی دالانهای پیچ و خم‌دار لارو در زیر پوست می‌باشد. لاروها برای تغذیه به چوب آسیبی نمی‌رسانند بلکه تغذیه آنها از پوست و کامبیوم است. لاروهای زمستان گذران در بهار سال بعد مجدداً شروع به فعالیت کرده و پس از تکمیل دوران لاروی در حالی که طول آنها به حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیمتر می‌رسد و به رنگ زرد عسلی به یک خط تیره پشتی درمی‌آیند، در زیر پوست تبدیل به شفیره می‌شوند. لاروها قبل از شفیره شدن پیله‌های مخصوص مرکب از تارهای ابریشمی و خورده‌های پوست و فضولات قهوه‌ای رنگ می‌سازند و در داخل آن تبدیل به شفیره می‌شوند. لاروها پس از یک تا دو هفته و طی دوران شفیرگی کامل شده و پروانه‌ها ظاهر می‌شوند. این زمان در حدود اواسط خردادماه تا اوایل تیرماه می‌باشد. پرواز پروانه‌ها و فعالیت‌های حیاتی آنها شامل جفت‌گیری و تخمریزی در روز انجام می‌شود. ماده تخمهای خود را به صورت انفرادی و گهگاه چند عدد در جوار یکدیگر در شکافها و زخمهای روی پوست تنه و شاخه‌های قطور می‌گذراند. در این رابطه حتی در محل هرس شاخه‌های قطور نیز تخم این حشره دیده شده است. در روی تنه‌های سالم، حشره ماده حتی از ترکهای بسیار خفیف ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل فیزیولوژیک گیاهی نیز جهت تخمگذاری استفاده می‌نماید.

دوره چنینی تخم متفاوت و از ۸ تا ۲۰ روز متغیر است. لاروها پس از خروج از راه شکاف و یا زخمی که تخم در آن گذاشته شده است به داخل پوست نفوذ نموده و تغذیه را شروع می‌نمایند. تغذیه هم از بافتهای در حال فساد و هم از بافتهای تازه می‌باشد. فضولات لاروی به صورت دانه‌های ریز قهوه‌ای رنگی بوده که گهگاه از شکافها بیرون زده و محل فعالیت لاروی را مشخص می‌سازد. این لاروها تا بهال سال آینده در همین محلها زمستان را می‌گذرانند. بنابراین یک نسل در سال دارد.

کنترل:
در مورد درختان پذیرای این آفت دو نکته بسیار مهم قابل بحث می‌باشد.

۱ـ بیشتر درختانی که جهت تخمریزی انتخاب می‌شوند یا رها شده‌اند و یا از نظر کاشت وضعیتی رضایت‌بخشی ندارند.

۲ـ هر نوع شکاف، ترک . زخم روی تنه و شاخه‌ها باعث جلب این آفت برای تخمریزی خواهد گردید. در این رابطه حتی ترک‌ها و تغییر شکل‌های ناشی از عوامل بیماریزا مانند بیماری معروف قارچی خوره که در نقاط میوه‌خیز کوهستانی به فراونی روی درختان سیب رایج است باعث جلب این حشره برای تخمریزی می‌گردد. لذا مهمترین طریقه پیشگیری از حمله و خسارت این آفت رعایت اصول صحیح باغداری، آبیاری به موقع، هرس و پانسمان زخمهای روی تنه با مواد ضدعفونی کننده و چسب پیوند می‌باشد. سم‌پاشی تنه و شاخه‌های اصلی درخت یک هفته پس از ظهور حداکثر حشرات کامل در بهار، تراشیدن آن قسمت از پوست تنه که خشک و فاسد شده و پوشاندن محل زخم با چسب پیوند بسیار مؤثر است.

۳- دادن کودهای ازته و حیوانی و انجام آبیاری کافی موجب رشد سریع پوست و خفته کردن آفت می‌گردد.

۴- سموم فسفره ۳-۲ درهزار

۵- اندوسولفان(تیودان)


[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
کرم به Quince moth
Euzophera bigella

( Lep.:pyralidae)

در سال ۱۳۴۲ ضمن بررسی‌های دواچی و اسماعیلی در زمینه زیست‌شناسی و مبارزه با کرم سیب معلوم گردید که کرم‌زدگی میوه‌های سیب، گلابی و بخصوص به منحصر به کرم سیب نیست و گاهی در میان میوه‌های آلوده لاروهای قرمز ارغوانی رنگی مشاهده می‌شود که اگرچه نحوه خسارت آنها به گونه کرم سیب شباهت نسبی دارد ولی از نظر شکل‌شناسی کاملاً قابل تفکیک می‌باشند. همچنین مشاهده گردید که تعداد لاروهای ارغوانی رنگ نسبت به کرم سیب هرچه به پاییز نزدیک‌تر می‌شویم در زیر پوستکهای تنه درختان سیب و گلابی بیشتر می‌شود. با تفکیک لاروها بر حسب مشخصت ظاهری و قرار دادن آنها در انکوباتور شب‌پره‌هایی بدست آمد که از نظر شکل ظاهری کاملاً از کرم سیب متمایز بودند. نمونه‌هایی از این حشرات برای تشخیص گونه به زوریخ ارسال گردید و بوسیله سوتر W.Sauter گونه E.bigella تشخیص داده شد. لاروهای این آفت اخیراً زیر پوست درختان انار مشاهده شده است.

زیست‌شناسی:
کرم به زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل پیله‌های خاکستری رنگ و کشیده به سر می‌برند. لاروهای زمستان گذران در اواخر اسفندماه به شفیره تبدیل می‌شوند. شفیره در اوایل فروردین و کمی قبل از باز شدن شکوفه‌های سیب به حشرات کامل تبدیل می‌شوند. لارو این حشره دارای دو رفتار چوبخواری و میوه‌خواری است. لاروهای چوبخوار فاقد دیاپوز اجباری و لاروهای میوه‌خوار دارای دیاپوز اجباری می‌باشند. رفتار چوبخواری در اول فصل (نسل بهاره) مشاهده می‌شود. برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار را ادامه می‌دهند. دوران چوبخواری روی سیب و گلابی و دوران میوه‌خواری روی به و گردو انجام می‌گیرد. پروانه‌های خارج شده از لاروهای زمستان گذران قسمت اعظم تخمهای خود را در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند و لاروهای حاصل از آنها شروع به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوه است. البته تعدادی از تخمها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند. میوه‌خواری از اوایل تابستان شروع می‌گردد. در این زمان تخمها اغلب به صورت انفرادی وگاهی ۲ تا ۶ تایی در روی میوه، شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود. حشرات ماده محل تصال دم میوه را به سطح آن ترجیح می‌دهند، لاروها بیشتر از فرو رفتگی محل اتصال دو میوه وارد آن می‌شوند، در صورتیکه خراش‌هایی در سطح میوه وجود داشته باشد از محل خراش‌ها نیز داخل می‌شوند. یک لارو معمولاً چند میوه را مورد حمله قرار می‌دهد. میوه‌های گردو معمولاً نمی‌ریزند. لاروها از زیر پریکارپ و پوشش دانه آندوکارپ و گاهی از دانه تغذیه می‌نمایند. لاروها ممکن است در داخل میوه تبدیل به شفیره شوند. این آفت در شرایط کرج ۳ تا ۴ نسل در سال دارد و تراکم آن در نسل آخر به حداکثر خود می‌رسد. به همین دلیل خسارت آن در آخر تابستان و پاییز به خصوص روی سیب و گلاهی و به خیلی شدید است.

کنترل شیمیائی:

۱٫ فوزالن(زولون) EC35% و ۱٫۵ در هزار

۲٫ آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار

۳٫ دیازینون EC60% و ۱ درهزار

۴٫ دیازینون WP40% و ۱٫۵درهزار

۵٫ اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار

۶٫ آزینفوس متیل WP20% و ۲در هزار

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
 سرخرطومی سیبApple blossom weevil

Anthonomus pomorum
(Col.: Curculionidae)

میزان اصلی آن سیب و علاوه بر آن به سایر درختان میوه دانه‌دار هم خسارت می‌زند، حشره کامل قبل از جفت‌گیری و تخمریزی از جوانه‌ها، برگ، گلهای هنوز کاملاً بسته، حتی شاخه‌های بسیار کوچک حامل جوانه‌های گل و برگ تغذیه می‌کند. لارو نیز از اندامهای زایا نظیر پرچم‌ها و تخمدان‌های گل و میوه جوان تغذیه می‌کند. غنچه‌های مورد حمله باز نشده، گلبرگها خشک، غنچه‌ها قهوه‌ای و بسته باقی می‌مانند و سوراخی در آن بوجود می‌آید. در داخل غنچه آلوده تخم، لارو یا شفیره آفت ملاحظه می‌گردد.

زیست‌شناسی

حشره کامل در شکاف یا زیر پوست تنه درختان و یا پناهگاههای دیگر زمستان را به سر می‌برد. در اواخر اسفند و یا فروردین پناهگاههای زمستانی را ترک کرده و شروع به تغذیه از غنچه‌ها می‌نماید. ماده‌ها یک تا دو روز پس از جفت‌گیری شروع به تخمریزی داخل غنچه‌های سبز می‌کنند. حشره ماده با خرطوم خود سوراخی در غنچه ایجاد می‌کند سپس چرخیده و انتهای شکم را در مقابل سوراخ قرار داده و تخمریزی می‌کند. تخم پس از ۵ تا ۱۵ روز تفریخ شده و لاروها پس از ۲ تا ۳ هفته تغذیه در داخل غنچه‌ها تبدیل به شفیره می‌گردند. دوره شفیرگی یک تا دو هفته می‌باشد. سپس سرخرطومی‌های نسل جدید غنچه را سوراخ کرده و از آن خارج می‌شوند و در پناهگاههای مختلف زمستان گذرانی می‌کند. این حشره یک نسل در سال دارد.

کنترل شیمیایی:

از سموم توصیه شده در مرحله غنچه قبل ازباز شدن گلها استفاده می کنیم

۱٫ اندوسولفان EC35% و ۱٫۵ درهزار

۲٫ دیازینون wp40% و ۱در هزار

۳٫ فوزولن EC35% و ۱٫۵ در هزار

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
سنک گلابی (Pear lace bug)

Stephannts pyri

(Hem.: Tingitidae) 

 

 

در تمام مناطق میوه‌خیز کشور یافت می‌شود. میزبان آن سیب، گلابی و در درجه دوم به گیلاس و گاهی نیز هلو، زردآلو، گوجه، زالزالک و ازگیل، به ژاپونی و گل سرخ خسارت وارد می‌آورد. برگها در محل تغذیه فاقد کلروفیل شده و بهص ورت نقاط زرد رنگ در سطح فوقانی برگ دیده می‌شود. این نقاط با تغذیه‌های مداوم قهوه‌ای شده و سپس برگها می‌ریزند. حشره کامل و پوره‌ها پشت برگها فضولاتی تولید می‌کنند که به صورت نقاط سیاه رنگ همراه با مایع چسبنده‌ای می‌باشد. درختان آلوده ضعیف شده برگها قبل از خزان می‌ریزند. اگر شدت آلودگی زیاد باشد میوه‌ها هم ریزش می‌کنند.

زیست‌شناسی

زمستان را به صورت حشره کامل که از لحاظ جنسی هنوز بالغ نشده است در زیر پوستک درختان و زیر برگهای خشک درز و شکاف تنه درخت و دیوار و سایر پناهگاهها به سر می‌برد. طول بدن حشرات کامل حدود ۳ تا ۴ میلیمتر و به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری می‌باشد. بالها مشبک، طول بالها تقریباً دو برابر طول بدن است. در بهار حشرات کامل مصادف با باز شدن کامل برگها ظاهر می‌شودند و پس از جفت‌گیری حشرات ماده داخل نسج در سطح زیرین برگ تخمریزی می‌کنند و روی آنها را با ترشحات سیاه رنگ می‌پوشاند. پوره‌ها به فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز از تخم خارج می‌شوند. دوره پورگی ۴ تا ۵ هفته و در این مدت پوره‌ها ۵ بار جلد عوض می‌کنند. ۲ تا ۳ نسل در سال دارد.
مبارزه

۱ـ از بین بردن برگهای خشک و پوستک‌های تنه درختان

۲ـ شخم پاییزه

۳ـ استفاده ازسموم فسفره آلی ماند اکامت و زولون

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
شته سبز سیبAphis pomi Green apple aphi

(Hom.: Aphididae)

این شته در سراسر کشور هر جا که سیب کشت شود وجود دارد. این آفت به برگ و نوک شاخه‌های نورس، جوانه‌ها حتی گلها نیز خسارت می‌زند و باعث کم شدن محصول می‌گردد. گیاهان میزبان آن شامل سیب، گلابی، به، زالزالک و ازگیل می‌باشد. در نهالستان‌ها و روی درختان جوان خسارتش بسیار شدید است. حمله شدید آن در باغهای بارده نیز به فراوانی دیده می‌شود. در درختان چه پیر و چه جوان پاجوش‌ها بیشتر در معرض حمله این شته قرار دارند. بر اثر تغذیه این حشره برگهای جوان تغییر شکل می‌دهند. در این گونه پیچش برگها غالباً عرضی است. به عبارتی کلی‌تر برگهای جوان انتهایی بیشتر از همه در معرضحمله قرار دارند و بیشترین خسارت را می‌بینند.

زیست‌شناسی

سیکل زندگی این شته از نوع Holocyclic می‌باشد. زمستان گذرانی به صورت تخم است. این تخمها معمولاً روی شاخه‌های یکساله گذاشته می‌شوند. روی شاخه‌های سنین دیگر نیز ممکن است بتوان تخمی پیدا نمود. زمان تفریخ تخمها مصادف با باز شدن جوانه‌هاست. فعالیت بهار این آفت شدید است و روی اعضا فعال و جوان گیاهی به سرعت به زنده‌زایی ادامه داده و مهمترین خسارت خود را در همان زمان وارد می‌آورد.

با بالا رفتن جمعیت، بالدارهایی در مجموعه شته‌ها ظاهر می‌شوند که انتشار آفت را به سایر درختان میزبان که در مجاورت قرار دارند به عهده می‌گیرند. این شته میزبان ثانوی برای تابستان گذرانی ندارد به عبارت دیگر تمام نسلهای خود را روی درختان میوه سردسیری که قبلاً اسامی آنها ارائه شد طی می‌نماید و اگر مشاهده می‌شود که در طول تابستان جمعیت آن به شدت کاهش می‌یابد به علت مهاجرت به طرف میزبانهای ثانوی نیست بلکه این کاهش نتیجه اثر حرارت شدید محیطی، ایجاد تغییراتی در شیره گیاهی و فعالیت قابل توجه دشمنان طبیعی این شته می‌باشد. از اوایل پاییز به بعد در جمعیت این شته فزونی محسوسی در مقایسه با جمعیت تابستانی پدیدار می‌گردد. افراد جنسی از اواخر مهر شروع به ظاهر شدن می‌کنند و تخمریزی تقریباً بلافاصله آغاز می‌گردد.

تعداد نسل شته سبز سیب در سال بر حسب شرایط آب و هوایی محل فرق کرده و معمولاً ۱۵ تا ۲۰ نسل در سال تولید می‌کند. این شته یک میزبانه است.

کنترل شیمیایی:

اگر شته‌ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک مانند اکسی دی متون متیل (متاسیستوکس) و تیومتون (اکاتین) استفاده می‌شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشوند از پریمیکارب (پریمور)‌ که یک شته کش اختصاصی است، استفاد می‌شود. برای مبارزه با شته‌های سبزی و جالیزی از هپتنوفوس (هوستاکوئیک) استفاده می‌شود چون اثر سریع داشته ولی کم دوام است.همچنین سموم پر دوام در اوایل فصل مصرف شود.

۱٫ تیومتون(اکاتین) EC 60 % یک در هزار

۲٫ اکسی دیمتون متیل EC25% یک درهزار

۳٫ مالاتیون EC25% دو درهزار

۴٫ پیریمیکارب(پریمور) Df50% نیم درهزار

۵٫ پیریمیکارب WP50% نیم درهزار

۶٫ هپتنفوس EC50% یک در هزار

۷٫ دیازینون EC60% یک در هزار

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:27 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
شته مومی یا شته خونی سیب Wooly aphid

Eriosoma lanigerum

(Hom.: Eriosomatidae)

ریشه واژه خانواده Eroisomatidae در لاتین به معنای بدن پشمالو می‌باشد. این آفت در اکثر نقاط جهان که سیب کاشت می‌شود شیوع دارد غیر از سیب به انواع گلابی اهلی و وحشی، به، زالزالک و نیز نارون ‌آمریکایی با نام Ulmus americana (میزبان اول) حمله می‌کند.

این آفت به صورت توده های سفید رنگ در ماههای مهر و تابستان روی سرشاخه‌ها و تنه درختان دانه‌دار به خصوص در اطراف زخم‌های حاصله از هرس شاخه‌ها دیده می‌شود. این آفت به ریشه و طوقه دررختان نیز حمله می‌کند. در روی ریشه وطوقه خسارت این آفت با ایجاد برآمدگی و گالهای مخصوص همراه است. این برآمدگی و گالها روی سرشاخه‌ها هم دیده می‌شود. ارقام بومی کشور حساسیت فراوانی به این شته دارند. در حالیکه برخی ارقام خارجی مانند زرد و قرمز لبنان کمتر مورد حمله واقع می‌شوند.

زیست‌شناسی

این شته اگرچه دو میزبانه است ولی در مناطقی که میزبان اول یافت نشود (مانند کشور ایران) در تمام مدت سال روی میزبان دوم (درختان دانه‌دار) زندگی می‌کند و مراحل جنسی و تخم در این شرایط دیده نمی‌شود. در شرایط عادی که هر دو میزبانه وجود داشته باشد مانند همه شته‌های دومیزبانه، مرحله‌ای از سیکل زندگی خود را روی درختان میوه دانه‌دار و مراحلی را نیز ری درختان نارون (افراد جنسی نر و ماده تخم، ماده موسس،ماده فونداتریژن) سپری می‌کند.

این شته ناقل بیماری قارچی شاتکر چند ساله روی درختان سیب می‌باشد. زمستان گذرانی در مرحله پورگی سپری می‌شود. محل زمستان گذرانی در شکاف‌های موجود روی تنه و شاخه‌های سنین مختلف و حتی شاخه‌های همان سال و طوقه و ریشه‌های ضخیم و اصلی مجاور تنه و نزدیک سطح خاک می‌باشد.

کنتـــــــرل:

۱ـ مبارزه بیولوژیک

الف‌ـ زنبور Aphelimus mali (Aphelinidae) از پارازیتوئیدهای اختصاصی شته مومی سیب می‌باشد.

ب‌ـ لارو و حشره‌کش کفشدوزک‌های

Coccinella septampunotata

Exochomus spp

Chilocorus spp

ج‌ـ لاروهای مگس‌های سیرفید و لاروهای کریزوپا

د‌ـ لاروهای پشه‌های Cecidomyiidae

د‌ـ سن‌های شکاری از خانواده Anthoeoridae ,Nabidae

2ـ مبارزه زراعی

شته مومی سیب چون مکان‌های سایه‌دار را ترجیح می‌دهد لذا در باغات سیب از کاشت پرپشت درختان بایستی اجتناب کرده و به هرس آنها دقت لازم مبذول داشت همواره جریان هوا و نفوذ اشعه‌های خورشیدی را به داخل درختان امکان‌پذیر ساخت. چون شته‌ها اکثراً در داخل زخم‌های درختان و یا در محل‌های بریده و هرس شده آنها مستقر می‌شوند لذا این قسمت‌ها نباید به حال خو رها شوند. همچنی شاخه‌های گال‌دار و یا سرشاخه‌های مورد هجوم بایستی به طور مرتب قطع شده و نابود گردند.

۳ـ کاشت واریته‌های مقاوم

تحقیقات ایستگاه East-Malling نشان می‌دهد که واریته‌های Northern spy و Winter majetin تقریباً مورد هجوم شته مومی واقع نمی‌شوند.

کنترل شیمیایی:

۱٫ تیومتون(اکاتین) EC60% و ۱در هزار

۲٫ اکسی دیمتون متیل EC25% و ۱ درهزار

۳٫ پیریمیکارب(پریمور) Df50% و ۵/. درهزار

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:26 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سوسك هاي چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:

.   چند گونه ازسوسكهاي چوبخوار، متعلق به جنس هاي  Agrillus sp. و Anthaxia sp.(از خانواده Buprestidae) كه به چوبخوارهاي سبز و قرمز پسته معروف هستند، در باغهاي پسته فعاليت مي نمايند(شكل  ). اين حشرات عمدتاً به درختاني كه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد باشند حمله مي نمايند. جمعيت و ميزان خسارت سوسكهاي چوبخوار سبز و قرمز پسته در چند سال اخير در مناطق پسته كاري استان كرمان بدليل كاهش شديد آب سفره هاي زير زميني افزايش يافته است.. اين حشرات داراي يك نسل در سال بوده و لاروهاي آنها با تغذيه از بافت هاي داخلي تنه و شاخه هاي اصلي و قطور و حتي شاخه هاي فرعي درختان پسته موجب ضعف و خشكيدگي آنها گرديده و خسارت شديدي به درختان پسته وارد مي نمايند.

 

 

                                                

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سوسك چوبخوار

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد.

2- مبارزه غيرشيميائي: تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع


 

پروانه برگخوار سفيد پسته (رائو) Ocneria terebintina:

 پروانه برگخوار سفيد پسته كه در استان كرمان به آن رائو نيز ميگويند. در استانهاي كرمان، قزوين، اروميه، خراسان جنوبي، مركزي، زنجان، و فارس انتشار دارد. اين حشره علاوه بر پسته اهلي از روي بنه و جنگلهاي مخلوط پسته و بادام نيز ديده شده است. حشرات كامل پروانه اي با بال سفيد صدفي يكدست است. روي بالهاي جلوئي لكه هاي سياه رنگي كه موازي با حاشيه خارجي بال است ديده مي شود. شاخكها قهوه اي رنگ و پروش دو طرفه مي باشند. در انتهاي شكم يك دسته موي سفيد مايل به زرد ديده ميشود. عرض بدن بابالهاي باز در حدود 35 ميلي متر و طول آن 10تا 11 ميلي متر است. لاروهاي بالغ به طول 22 تا 24 ميلي متر و سر زرد مايل به نارنجي رنگي دارند كه پوشيده از لكه هاي تيره رنگ مي باشد. رنگ عمومي بدن لاروها زرد روشن است. شفيره به رنگ قهوه اي تيره و در داخل پيله قرار گرفته است. اين حشره 3 تا 4 نسل در سال دارد. زمستان گذراني به صورت لارو كامل و يا لارو 2 و 3 سپري ميگردد. پروانه هاي كامل در اوايل ارديبهشت ماه ظاهر مي شوند. ماده ها تخم هاي خود را به صورت دسته جمعي و بين 50 تا250 عدد در روي سطح تحتاني برگها قرار مي دهند. 7 تا 10 بعد تخمها تفريخ شده و لاروها سن اول خارج مي شوند. طول دوره شفيرگي 7 تا 10 روز مي باشد.

 نحوه خسارت: خسارت اصلي آفت مربوط به سنين 2 تا 4 لاروي است. لاروهاي پس از تفريخ و خروج از تخم، بلافاصله از پارانشيم برگ و اپيدرم فوقاني تغذيه نموده و برگها را بصورت تور مانند در مي آورند (شكل ). لاروهاي سنين بعد قسمت اعظم پهنك برگ و اپيدرم را مي خورند و فقط رگبرگهاي اصلي را باقي مي گذارند (شكل 18 , 19 ).

 

 

                                              

                                          

شكل‌ 18- نحوه خسارت لارو سن اول                شكل‌ 19- نحوه خسارت لاروهاي سنين 2 تا 4

مبارزه شيميائي: حشره كشهاي فسفره نظير زولون (فوزالون) و دارتون به نسبت 2 تا 5/2 در هزار بر روي مرحله لارو ي حشره موثر مي باشند.

مبارزه غير شيميائي: باغهائيكه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد شده باشند بشدت مورد حمله آفت قرار ميگيرند، بنابر اين آبياري بموقع و منظم و تغذيه مناسب درختان سبب كاهش حمله آفت به باغهاي پسته مي گردد.

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:25 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سرخرطومي پسته ) Polydrosus davatchiiخانواده (Curculionidae:

   حشره كامل سوسك قهوه اي مايل به خاكستري رنگ به طول 5/5 تا 7 ميلي متر و عرض 2 تا 3 ميلي متر مي باشد (شكل ). ظهور حشرات كامل در روي درختان پسته همزمان با باز شدن جوانه هاي گل و تقريبا مصادف با دهه اؤل فروردين است. حشرات كامل از جوانه هاي گل و برگ درختان پسته اهلي به مدت حدودا' 50 روز تغذيه مي نمايد. هر حشره ماده بطور متوسط روزانه 6/13 عدد تخم مي گذارد. طول دوره تفريخ تخم ها در حدود 2 هفته بطول مي انجامد. تخم ها بيضي شكل و كشيده و به طول 8/0 ميلي متر، كه ابتدا شيري رنگ بوده و به تدريج سياه رنگ مي گردند. لاروها سفيد رنگ، بدون پا و بطول 1 ميل متر مي باشند، كه پس از خروج از تخم بداخل خاك نفوذ مي نمايند. اين حشره داراي يك نسل در سال مي باشد.

 

 

                                                                 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سرخرطومي پسته

مبارزه و كنترل:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه هاي پسته بر روي حشرات كامل مؤثر مي باشد.

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:25 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:

   سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار 1378 در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان مي باشد. حشرات كامل به طول 2/9 تا 6/12 ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها مي باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول 2 ميلي متر و قطر 1 ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود 1/0 ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي 16 تا 18 ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه هاي پسته تغذيه نموده و سبب ضعف و در نهايت خشكيدگي شاخه ها مي گردند. طول كانال لاروي حدود 15 سانتي متر و به صورت رفت و برگشتي مي باشد. اين حشره داراي يك نسل در طي 2 سال مي باشد. مشاهده علائم تغذيه اي حشره بر روي شاخه هاي چند ساله و قطور درختان بنه و كسور، نشان دهنده آن است كه اين حشره از ساليان دور بر روي اين ميزبانها زندگي مي كرده است. و به دلايل افزايش بي رويه سطح زيركشت باغهاي پسته در چند سال اخير‌‍‍؛ قطع بي رويه درختان بنه و كسور جهت مصارف سوختي؛ برداشت بي رويه و بيش از حد آب از سفره هاي زيرزميني و بروز پديده خشكسالي در چند سال اخير سبب مهاجرت و استقرار آن بر روي درختان پسته شده است.

 

 

                                                 

                            

 شكل‌ 14- حشره‌ كامل سوسك شاخك بلند پسته                     شكل‌ 15- نحوه خسارت و كانال لاروي

 

مبارزه:

 1- مبارزه غير شيميائي:

1- تقويت درختان با كوددهي مناسب و آبياري منظم.

2- هرس شاخه هاي آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانيدن آنها.

 3- اجتناب از قطع بي رويه درختان جنگلي بنه و كسور در مناطق كوهستاني، كه سبب كاهش ميزان مهاجرت اين حشره به سمت باغهاي پسته خواهد گرديد‌‍‍.

4- اجتناب از افزايش سطح زير كشت پسته بويژه پيشروي به سمت مناطق كوهستاني در مناطق آلوده به آفت‌‍‍.

2- مبارزه شيميائي:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار بر روي حشرات كامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولك به نسبت 5 در هزار تأثير اين حشره كشها را افزايش مي دهد. حشره كش آدميرال به نسبت 75/0 در هزار بعلاوه روغن ولك 5 در هزار بر روي مراحل تخم ولارو سن اول تأثير قابل قبولي دارد.

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:24 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
سوسك طوقه و ريشه پسته (كاپنوديس) Capnodis sp.:

   اين آفت در نواحي پسته كاري قزوين، كرمان، فارس، دامغان، استانهاي مركزي و خراسان انتشار دارد. حشرات كامل به طول 35 تا 38ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه مات و داراي لكه هاي سفيد و پراكنده مي باشد. حشرات بالغ از اواسط ارديبهشت ظاهر شده و ظهور حشرات ماده تدريجي بوده و حتي در اواخر تابستان نيز آنها را مشاهده نمود. تخمگذاري معمولا در اطراف طوقه و در شكافهاي پوست تنه درختان مسن و يا در شكاف خاك و به ندرت' روي برگها و شاخه ها صورت مي گيرد. حشرات كامل از برگ درختان ميزبان تغذيه نموده و تغذيه لاروها از قسمتهاي چوبي طوقه و ريشه درختان پسته صورت مي گيرد. اين حشره يكي از عوامل خشك شدن درختان پسته محسوب مي گردد. اين آفت داري يك نسل در طي 2 تا 3 سال مي باشد.

 

 

              

                 

شكل‌ 12- حشره‌ كامل كاپنوديس پسته                     شكل‌ 13- نحوه خسارت

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل در اين مرحله مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد. استفاده از ليندين 10 در هزار (ريختن 10 تا 15 ليتر از محلول سمي داخل تشتك در پاي طوقه درختان) در از بين بردن تعدادي از لاروهاي آفت مؤثر است.

2- مبارزه غيرشيميائي: 1- تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

2- خارج كردن لاورها از داخل كانال لاروي با مفتول سيمي

 

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:23 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
سوسك سرشاخه خوار پسته

 Hylesinus vestitus:

   اين حشره در تمام مناطق پسته كاري كشور شيوع داشته و در مناطق پسته كاري استان كرمان به نام سوسكو نيز ناميده مي شود. حشرات كامل  استوانه اي شكل و به طول 3 تا5/3 ميلي متر، رنگ عمومي بدن زرد مايل به خرمائي،

ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل به جوانه هائي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده و با حفر دالاني كوتاه به طول 2 تا 4 سانتيمتر وارد شاخه هاي جوان مي گردند.  سوسك ها از اواسط مهر بتدريج از كانالهاي تغذيه اي خود در روي درختان پسته خارج شده و به سمت چوب هاي تازه هرس شده و يا چوب هائيكه كه در طي همان سال خشك شده اند هجوم آورده و با نفوذ در آنها و ايجاد كانال در داخل آنها تخم ريزي مي نمايند. هر حشره ماده در حدود 80 تخم مي گذارد.  لاروها در زير پوست شاخه هاي تازه خشك شده زندگي نموده و ضمن تغذيه دالانهائي حفر مي نمايند.  زمستان گذراني حشره به صورت لارو بوده و در اوايل بهار لاروها تبديل به شفيره شده و سپس حشرات كامل با سوراخ نمودن پوست خارج مي شوند. اين آفت داراي يك نسل در سال است.

                                                  

                                          

شكل‌ 10- حشره‌ كامل سوسك سرشاخه خوار پسته                     شكل‌ 11- كانال تخم ريزي و تغذيه لارو ها

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: حشره كش آندوسولفان به نسبت 5/2 تا 3 در هزار به اضافه نفت سفيد 10 تا 12 ليتر در هزار همراه با صابون مايع به مقدار5/2 در هزاردر مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه هاي پسته بر روي حشرات كامل مؤثر مي باشد.

2- مبارزه غيرشيميائي: 1- جمع آوري و سوزانيدن چوبهاي خشك و تازه هرس شده

2- تله گذاري چوبهاي خشك و تازه هرس شده بصورت ماهيانه از مهر تا اسفند وجمع آوري و سوزانيدن چوبهاي تله گذاري شده

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:23 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

مینوز لکه ماپیچی مرکبات

 

 

 

 

 

         

 

 

                                  

                                                            پروانه فری   

 

                

 

 

لارو پروانه فری 

 

 

 

 

 

سوسک سرشاخه خوار پسته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوسک شاخک بلند رزاسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروانه چوبخوار پسته

 

 

 

 

 

 

 

     خسارت پروانه چوبخوار پسته

 

 

 

           

 

 شته چین دار پسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سن سبز پسته 

 

 

 

 

 

 لارو برگخوار سفید پسته

 

 

 

 

 

 

  لارو برگخوار سفید پسته

 

 

 

 

 

 

 

                    پسیل پسته

 

 

 

 

 

                                             

 

         پسیل گلابی

 

 

 

 

 

 

زنجره سته یا شیره تر

 

 

 

 

سرخرطومی گیلاس

 

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:21 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

نام عمومی قارچ کش

 

نام تجاری قارچ کش

 

فرمولاسیون

 

مقدار مصرف

 

موارد توصیه

 

ادیفنفوس

 

هینوزان

 

EC 50%

 

 

1لیتر

 

بلاست برنج

 

 

 

 

 

 

 

اکسی کلرورمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوپراویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 35%

 

 

 

 

 

 

5-2درهزار

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Kg درهکتار

 

 

ü            آتشک سیب و گلابی

ü            لب شتری هلو

ü            بلایت گردو

ü            بیماری دارخور

ü            غربالی هسته دارها

ü            شانکر باکتریایی هسته دارها

ü            لکه آجری بادام

ü            آنتراکنوز گردو

ü            سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

ü            سفیدک پودری گوجه فرنگی

ü            ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)

ü            گموز پسته

ü            پوسیدگی گل آذین خرما

ü            سفیدک داخلی جالیز وسبزی

 

ایپرودیون+کاربندازیم

 

رورال- تی اس

 

WP 52.5%

یک در هزار

1 کیلو گرم در هکتار

دو در هزار

ü            لکه قهوه ای نواری جــــــو

ü            شیت بلایت

ü            زردی نخود

 

ایمازالیل

 

فونگافلور

 

LS 5%

 

یک در هزار

 

لکه قهوه ای نواری جــــــــــو

 

 

 

 

بنومیل

 

 

 

 

 

بنلیت

 

 

 

 

 

WP 50%

 

 

 

نیم تا یک در هزار

 

 

 

 

 

1 Kg

1-1.5 Kg

ü            لکه قهوه ای برنج

ü            پوسیدگی ژیبرلای طوقه برنج

ü            لکه سیاه سیب

ü            سفیدک پودری سیب و هلو

ü            شانکر سیتوسپورایی

ü            پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

ü            پوسیدگی سفید ریشه

ü            زردی نخود

ü            خشکیدگی سرشاخه توت

ü            سفیدک سطحی چغندر قند

ü            لکه برگی سکوسپورایی چغندر

 

بیترتانول

 

بایکور

 

WP 25%

 

.75 در هزار

 

لکه سیاه سیب

 

پروپیکنازول

 

تیلت

 

EC 25%

 

0.5 - 1

لیتر در هکتار

ü            سیاهک هندی

ü            زنگهای غلات

ü            فوزاریم ریشه و خوشه غلات

ü            سپتوریوز گندم

ü            شیت بلایت برنج

ü            سیاهک آشکار نیشکر

 

پنکونازول

 

توپاز

 

EW 20%

 

0.125 درهزار

 

سفیدک حقیقی مــــــو

 

تبوکونازول

 

فولیکور

 

EW 25%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

DS 2%

 

یک و نیم در هزار

 

سیاهک آشکار گندم و جـــــــو

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

FS 6%

 

نیم در هزار

 

سیاهک پنهان گنــــــــدم

 

تریادیمنول

 

بایتان

 

DS 7.5%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تری تیکونازول

 

رئال

 

FS 20%

 

 

0.2 درهزار

 

سیاهک پنهان گنــدم

 

تری دیمورف

 

کالکسین

 

EC 75%

 

0.75 لیتر

 

سفیدک حقیقی چغندر قند

 

تری سیکلازول

 

بیم

 

WP 75%

 

نیم کیلوگرم

 

بلاست برنــــج

 

تیابندازول

 

تکتو

 

WP 60%

 

 

2 در هزار

ü            مرگ گیاهچه سیب زمینی

ü            سیاهک پاکوتاه گندم

ü            مرگ گیاهچه حبوبات

ü            برق زدگی نخود

 

تیابندازول+فلوتریافول

 

وینسیت پی

 

DS 5%

 

2 در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تیوفانات متیل

 

توپسین ام

 

WP 70%

 

نیم در هزار

ü            شانکر سیتوسپورایی

ü            پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

ü            پوسیدگی سفید ریشه

 

تیوفانات متیل تیرام

 

همای کت

 

WP 80%

 

3 در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

دودین

 

ملپرکس

 

WP 65%

 

1در هزار

 

لکه سیاه سیــب

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

DS 3%

 

1-2 در هزار

 

ü            سیاهک پنهان گندم

ü            سیاهک پاکوتاه گندم

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

FS 3%

 

1 در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

دینوکاپ

 

کاراتانLC

 

EC 35%

 

یک در هزار

ü            سفیدک حقیقی هلو

ü            سفیدک حقیقی سیب

ü            سفیدک سطحی رز

 

 

 

 

دینوکاپ

 

 

 

 

کاراتانFN-57

 

 

 

 

Wp18.25%

 

 

 

 

یک الی دو در هزار

ü            سفیدک حقیقی سیب

ü            سفیدک حقیقی هلو

ü            سفیدک حقیقی مـــو

ü            سفیدک حقیقی جالیز

ü            سفیدک سطحی یونجه

ü            سفیدک پــــودری توتون

ü            سفیدک پودری انبـــه

ü            سفیدک سطحی چغندر

ü            کنه حنایـی گوجه فرنگی

 

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

WP 2%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

FS 2%

 

یک در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

 

زینب

 

 

 

دیتانZ-78

 

 

 

WP 80%

 

 

 

2 - 3 در هزار

ü            آنتراکنوز گردو

ü            لکه شکلاتی باقلا

ü            سفیدک داخلی مــو

ü            سفیدک دروغی چغندر

ü            سفیدک دروغی توتون

ü            کنه نقره ای مرکبات

 

سایپروکونازول

 

آلتو

 

SL 10%

 

0.5 - 1 لیتر در هکتار

ü            سیاهک هندی

ü            زنگهای غلات

ü            سپتوریوز گندم

ü            سرکوسپورای برگ چغندر

 

سایپروکونازول+کاربندازیم

 

آلتوکمبی

 

SC 46%

 

0.6 لیتر

 

ü            پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

ü            فوزاریم خوشه گندم

 

سولفور

 

گل گوگرد

 

پودر میکرونیزه

 

60 - 90 Kg

ü            سفیدک پودری مــــو

ü            انواع کنه های تارتن

 

 

سولفور

 

 

 

الوزان- کوزان

 

 

 

Wp 80-90%

 

 

 

 

1.5 -3در هزار

ü            سفیدک حقیقی مـــــو

ü            سفیدک حقیقی سیب

ü            سفیدک پودری  جـــالیز

ü            سفیدک سطحی یونجه

ü            سفیدک سطحی رز

ü            کنه اریوفید پستـــه

ü            کنه های تارتن سبزی و جالیز

 

سولفور

 

الوزان- کوزان

 

DF 80%

 

3 در هزار

 

سفیدک حقیقی مـــــــو

 

 

 

 

سولفات مس+آب آهک

 

 

 

 

 

ترکیب بردو

 

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

با نظر کارشناس

0.5 _10 درصد

 

ü            آتشک درختان میوه دانه دار

ü            فتیله نارنجی درختان میوه

ü            پیچیدگی برگ هلو

ü            بیماری غربالی هسته دارها

ü            شانکر باکتریایی هسته دارها

ü            شانکر باکتریایی مرکبات

ü            لکه آجری بادام

ü            پوسیدگی فیتوفتورایی درختان

ü            آنتراکنوز گردو

ü            گوموز مرکبات

ü            انگومک پسته

 

فلوتریافول

 

ایمپکت

 

SC 12.5%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

فلودیوکسونیل

 

سلست

 

FS 2.5%

 

دو در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

 

کاپتان

 

 

 

اورتوساید- کاپتان

 

 

 

WP 50%

 

 

 

3 در هزار

ü            لکه سیاه سیب

ü            لب شتری هلو

ü            غربالی درختان میوه

ü            مومیایی درختان میوه

ü            بوته میری نخود

ü            لکه قهوه ای باقلا

ü            لکه برگی آلترناریایی پسته

ü            سفیدک داخلی چغندر قند

 

کاربندازیم

 

باویستین- دروزال

 

Wp 50-60%

 

دو در هزار

ü            لکه برگی سرکوسپورائی چغندر قند

ü            سیاهک آشکار جــو و گندم

 

کاربوکسین

 

ویتاواکس

 

Wp 75%

 

2 - 2.5 در هزار

ü      سیاهک آشکار جــو و گندم

ü      مرگ گیاهچه حبوبات

ü      مرگ گیاهچه و بذر پنبه

 

 

 

 

      

کاربوکسین تیرام

 

 

 

 

 

 

 

ویتاواکس- تیرام

 

 

 

 

 

 

WP 75%

 

 

 

 

 

 

 

1-3 در هزار

ü      پوسیدگی طوقه و ریشه برنج

ü      مرگ گیاهچه چغندر قنـــــــد

ü      سیاهک دروغـــــــــی برنج

ü      بیماریهای بذر و گیاهچه پنبه

ü      انواع سیاهکهای ذرت

ü      لکه قهـــــــوه ای برگ ذرت

ü      سیاهک پنهان و آشکار گندم

ü      سیاهک آشکار و پنهان جــو

ü      لکه قهوه ای نواری جــــــــو

ü      پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

ü      لکه قهــــــــوه ای برنج

 

کاربوکسین تیرام

 

ویتاواکسFF

 

FL 40 %

 

2.5 در هزار

ü            سیاهک پنهان و آشکار گندم

ü            سیاهک آشکار جــــــــــو

 

کلروتالونیل

 

داکونیل

 

WP 75%

 

1.5 Kg  در هکتار

 

آلترناریای گوجه فرنگی

 

 

مانب

 

 

 

دیتان M-22

 

 

 

WP 80%

 

 

 

1- 3 در هزار

 

ü            سفیدک دروغی مـــــــــو

ü            لکه شکلاتی باقلا

ü            سفیدک سبزی و جالیز

ü            لکه قهوه ای برگ یونجه

ü            سفیدک داخلی چغندر قند

ü            سفیدک دروغی توتون

 

 

 

 

مانکوزب

 

 

 

 

 

دیتان M-45

 

 

 

 

 

WP 80%

 

 

 

 

 

 

 

معمولاً محلول

 1 -2 در هزار

ü            آلترناریای گوجه و سیب زمینی

ü            سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

ü            سفیدک داخلی یونجه

ü            سیاهک سخت جــــو

ü            مومیای میوه

ü            لکه آجری بادام

ü            برق زدگی نخود

ü            سفیدک داخلی و بوته میری جالیز

ü            کنـــه زنگ مـــرکــبـات

 

متالاکسیل

 

ریدومیل

 

G 5 %

 

20 -25 Kg

ü                    سفیدک داخلی سبزی و جالیز

ü            بوته میری سبزی و جالیز

 

 

نوآریمول

 

تریمیدال

 

EC 9 %

ü    0.75   هزار

ü        0.2 در هزار

ü                    سفیدک حقیقی سیب

ü                    سفیدک پودری مــــ

هگزاکونازول

 

 

انویل

SC 5 %

 

0.25 در هزار

سفیدک حقیقی مــــو

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:20 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:

   سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار 1378 در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان مي باشد. حشرات كامل به طول 2/9 تا 6/12 ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها مي باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول 2 ميلي متر و قطر 1 ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود 1/0 ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي 16 تا 18 ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه هاي پسته تغذيه نموده و سبب ضعف و در نهايت خشكيدگي شاخه ها مي گردند. طول كانال لاروي حدود 15 سانتي متر و به صورت رفت و برگشتي مي باشد. اين حشره داراي يك نسل در طي 2 سال مي باشد. مشاهده علائم تغذيه اي حشره بر روي شاخه هاي چند ساله و قطور درختان بنه و كسور، نشان دهنده آن است كه اين حشره از ساليان دور بر روي اين ميزبانها زندگي مي كرده است. و به دلايل افزايش بي رويه سطح زيركشت باغهاي پسته در چند سال اخير‌‍‍؛ قطع بي رويه درختان بنه و كسور جهت مصارف سوختي؛ برداشت بي رويه و بيش از حد آب از سفره هاي زيرزميني و بروز پديده خشكسالي در چند سال اخير سبب مهاجرت و استقرار آن بر روي درختان پسته شده است.

 

 

                                                 

                            

 شكل‌ 14- حشره‌ كامل سوسك شاخك بلند پسته                     شكل‌ 15- نحوه خسارت و كانال لاروي

 

مبارزه:

 1- مبارزه غير شيميائي:

1- تقويت درختان با كوددهي مناسب و آبياري منظم.

2- هرس شاخه هاي آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانيدن آنها.

 3- اجتناب از قطع بي رويه درختان جنگلي بنه و كسور در مناطق كوهستاني، كه سبب كاهش ميزان مهاجرت اين حشره به سمت باغهاي پسته خواهد گرديد‌‍‍.

4- اجتناب از افزايش سطح زير كشت پسته بويژه پيشروي به سمت مناطق كوهستاني در مناطق آلوده به آفت‌‍‍.

2- مبارزه شيميائي:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار بر روي حشرات كامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولك به نسبت 5 در هزار تأثير اين حشره كشها را افزايش مي دهد. حشره كش آدميرال به نسبت 75/0 در هزار بعلاوه روغن ولك 5 در هزار بر روي مراحل تخم ولارو سن اول تأثير قابل قبولي دارد.


سرخرطومي پسته ) Polydrosus davatchiiخانواده (Curculionidae:

   حشره كامل سوسك قهوه اي مايل به خاكستري رنگ به طول 5/5 تا 7 ميلي متر و عرض 2 تا 3 ميلي متر مي باشد (شكل ). ظهور حشرات كامل در روي درختان پسته همزمان با باز شدن جوانه هاي گل و تقريبا مصادف با دهه اؤل فروردين است. حشرات كامل از جوانه هاي گل و برگ درختان پسته اهلي به مدت حدودا' 50 روز تغذيه مي نمايد. هر حشره ماده بطور متوسط روزانه 6/13 عدد تخم مي گذارد. طول دوره تفريخ تخم ها در حدود 2 هفته بطول مي انجامد. تخم ها بيضي شكل و كشيده و به طول 8/0 ميلي متر، كه ابتدا شيري رنگ بوده و به تدريج سياه رنگ مي گردند. لاروها سفيد رنگ، بدون پا و بطول 1 ميل متر مي باشند، كه پس از خروج از تخم بداخل خاك نفوذ مي نمايند. اين حشره داراي يك نسل در سال مي باشد.

 

 

                                                                 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سرخرطومي پسته

مبارزه و كنترل:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه هاي پسته بر روي حشرات كامل مؤثر مي باشد.


سوسك هاي چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:

.   چند گونه ازسوسكهاي چوبخوار، متعلق به جنس هاي  Agrillus sp. و Anthaxia sp.(از خانواده Buprestidae) كه به چوبخوارهاي سبز و قرمز پسته معروف هستند، در باغهاي پسته فعاليت مي نمايند(شكل  ). اين حشرات عمدتاً به درختاني كه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد باشند حمله مي نمايند. جمعيت و ميزان خسارت سوسكهاي چوبخوار سبز و قرمز پسته در چند سال اخير در مناطق پسته كاري استان كرمان بدليل كاهش شديد آب سفره هاي زير زميني افزايش يافته است.. اين حشرات داراي يك نسل در سال بوده و لاروهاي آنها با تغذيه از بافت هاي داخلي تنه و شاخه هاي اصلي و قطور و حتي شاخه هاي فرعي درختان پسته موجب ضعف و خشكيدگي آنها گرديده و خسارت شديدي به درختان پسته وارد مي نمايند.

 

 

                                                

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سوسك چوبخوار

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد.

2- مبارزه غيرشيميائي: تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:18 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

سوسكهاي گرده خوار

  1-   Epicometis hirta    

(Col.: Scarabaeidae)

حشره كامل به طول 8 تا 13 ميليمتر است. رنگ عمومي بدن سياه مات تا نيمه شفاف مي‌باشد. بالپوشها مزين به نقطه‌هاي كوچك سفيد رنگ بوده كه تعداد و شكل آنها در نمونه‌هاي مختلف متفاوت هستند. سراسر بدن پوشيده از كركهاي بسيار ظريف كم و بيش متراكم و به رنگ زرد بسيار روشن است. درحشرات نر پنجه پاهاي جلو از ساق قدري كوتاهتر و در ماده‌ها پنجه قدرت بلندتر از ساق مي‌باشد. يك نسل در سال دارد. زمستان را به صورت حشره كامل در خاك طي مي‌كند. به گلخوار بور معروف است


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:13 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون بــــــــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن میشود

بیولوژی:

کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً انفرادی(2تا3تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس 2-3 نسل دارد


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:11 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 درخت انگور كه درخت مو نیز نامیده می‌شود درختچه‌ای است بالا‌رونده كه از دیوار و درختان مجاور بالا می‌رود‌. ساقه آن گره دار و دارای برگ‌های متناوب است‌. برگ‌های انگور دارای پنج لوب دندانه دار و به رنگ سبز تیره می‌باشد‌. گل‌های آن كوچك، مجتمع و به‌صورت خوشه ظاهر می‌شود‌. میوه درخت انگور‌، گوشت‌دار و شیرین و برگ‌های مختلف است‌.

تركیبات شیمیائی:
كلیه قسمت‌های درخت انگور قابل استفاده داروئی است. بنابراین هر قسمت را جداگانه بررسی می‌كنیم‌.

۱) برگ مو: دارای ساكارز، لوولز Levulose، اینوزیت Inosite، مواد نشاسته‌ای و تعدادی اسیدهای آلی است‌.
۲) دم خوشه انگور‌: دارای تانن‌، مواد رزینی‌، تارتارات پتاسیم و اسید‌های آلی است‌.
۳) غوره كه میوه سبز رنگ و نارس انگور است كه دارای طعم ترش می‌باشد‌. غوره دارای اسیدهای آلی مانند اسید مالیك‌، اسید فرمیك‌، اسید سوكسینیك Succinique Acid‌، اسید اگزالیك‌، اسید گلوكولیك Glucolique Acid و قند می‌باشد‌.
۴) انگور رسیده‌: در صد گرم حبه انگور مواد زیر موجود است‌:

 پوست انگور دارای تانن‌، تارتارات پتاسیم‌، اسید‌های آزاد و مواد معدنی می‌باشد‌.
۶) هسته انگور‌: در هسته انگور مقداری روغن و تانن موجود است‌. روغن هسته انگور Grape seed oil به رنگ زرد مایل به سبز است‌. این روغن فاقد بو و دارای طعمی مطبوع می‌باشد‌. روغن هسته دارای تری گلیسیرید‌، اسید اولئیك‌، اسید پالمتیك‌، اسید لینولئیك‌، اسید استئاریك و اسید آراشیك می‌باشد‌.

خواص داروئی 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:5 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 غني سازي هواي گلخانه با دي اكسيد كربن موجب رشد بهتر گياه ، كوتاهتر شده دوره رويش و كيفيت برتر محصول مي شود. هواي بيرون گلخانه حدود ppm 320 دي اكسيدكربن دارد. در داخل گلخانه ، حتي در گلخانه تهويه دار ، دي اكسيد كربن گلخانه بطور سريع توسط گياه در حال رشد فعال تخليه مي شود.
گاز دي اكسيد كربن را بايد از طريق منابع مصنوعي ، با سوزاندن گاز طبيعي ، پروپان، نفت سياه ، خاك اره ، يا گرد زغال يا از منابع دي اكسيدكربن مايع براي حفظ توليد در سطوح بالا جايگزين نمود.

غلظت دي اكسيد كربن را مي توان با روش هاي ذيل افزايش داد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:1 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است. در گیاهان ترکیبات مترادف ولی از نظر شیمیایی کاملاً متفاوت یافت می شود
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:47 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
- طویل شدن سلولها و اندامها: اولین اثر آکسین ها می باشد که افزایش غلظت آکسین شدت طویل شدن سلولها را به همراه دارد.اما اثر بازدارندگی نیز دارد یعنی آکسین با همان غلظتی که سبب تشدید طویل شدن اندامها هوایی را دارد طویل شدن ریشه را کند می سازد.
2- نور گرایی(فتوتروپیسم):این اثر که بیشتر بصورت خمیدگی در گیاه می باشد بعلت توزیع نامتقارن اکسین در اندام مربوط قابل ملاحظه می باشد خمیدگی مزبور ناشی از این است رشد در سمت نزدیک به نور تا حدودی کند و رشد سمتی که به دور از آن است شدید تر است.

ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:45 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
 طویل شدن سلولها: جیبرلین ها همانند اکیسن در طویل شده اندامهای گیاهی نقش بازی می کنند
2- اثر روی گل دادن :برخی از جالبترین اثرات جیبرلین ها روی گل دادن گیاهان است بطوری که همانند اکسین ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و از طرفی در روی گیاهان روز کوتاه باعث توقف گلدهی می شود.
3- طویل شده وتشکیل ریشه ها: برخی جیبرلین ها به غلظت مناسب لااقل در بعضی گونه ها به طویل شده ریشه کمک می کنند و از طرفی دیگر در اثر جیبرلین ها از تشکیل ریشه روی قلمه ها جلوگیری می کند که علت آن خنثی کردن اثر اکسین ها است.

ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:44 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
در سال 1955 دانشمندی بنام میلر موفق شدکه از DNA تجزیه شده اسپرم شاه ماهی اولین انگیزننده تقسیم یاخته ای را جدا کندو آن را کنین نام نهاد و بعدها معلوم شد که این ماده مصنوعی در گیاه وجود ندارد و اولین ماده طبیعی استخراج شده از گیاه که در واقع سیتو کنین طبیعی می باشد از بذر ذرت به دست آمده که آن را زآتین نامیده شد. زآتین یکی از فعالترین سایتوکنین شناخته شده است که دارای اثرات رونق بخشی دارد که مهمترین آن تقسیم سلولی است . سایتوکنین ها بطور عمده در مریستم های انتهایی ریشه ، گل آذین ها ومیوه های در حال رشد ساخته می شود. . سایتوکنین ساخته شده در نوک ریشه بوسیله شیره خام آوند های چوبی و در بخش های بالایی گیاه توسط آوند های آبکشی بسمت پایین انتقال می یابد.
نقش سایتوکنین در گیاه:

ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:43 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
 اتیلن:
این هورمون که هورمون پیری نام گرفته است معلوم شده است که بصورت گاز اتیلن در بافتهای گیاهی شاخه شده و مانع از رشد ریشه و ساقه گردیده و پیری و ریزش برگهای را تسریع می کند و از طرفی نمو جوانه های جانبی را به تاخیر انداخته و اصولا همه صفات خاص یک هورمون را دارا می باشد اتیلن در شرایط عادی یعنی درجه حرارتهای معمول بصورت گاز است و با توجه به اینکه خواص معینی از خودشان نشان می دهد
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:42 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
بازدارنده ها:
دسته ای ازهورمون های گیاهی هستند که به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می گردند . گروه طبیعی تنها شامل اسید آبسیزیک است که در تمام گیاهان وجود دارد و گروه مصنوعی خود به چهار دسته گروه:1- بازدارنده های رشد 2- موادکند کننده رشد 3- مورفکتین 4- مواد شاخه زا
1- اسید آبسیزیک : حدود دهه 1960 دو ماده بنام های طور


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:41 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

کاربرد آلار در باغبانی:
1- در درختانی مانند انجییر و گلابی و بعضی از سیب ها که میوه های نرم تولید می کند باعث تولید بافت محکمتر باقابلیت نگهداری و ترابری بیشتر می شود.
2- در میوه های هسته دار مانند هلو، گیلاس و آلبالو در اوایل تابستان باعث تسریع در رسیدن و یکنواختی می شود.
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:40 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
  کشت بافت tissue culture گیاهی

 یک عبارت کلی برای کشت پروتوپلاست ، سلول ، بافت و اندام گیاهی در شرایط استریل in vitro است به عبارت دیگر کشت بافت گیاهی تکنیکی است که تولید و تکثیر گیاه کامل را از بافتهای مختلف گیاه امکان پذیر می سازد مهمترین اهمیت این تکنیک نشان دادن توانایی سلولهای گیاهی یعنی توتی پوتنسی سلول بدین معنی که تمام سلولهای زنده پیکر گیاه ، صرف نظر از سطح پلوئیدی و نوع تخصص ، توانایی تشکیل گیاه کامل را دارند ، می باشد

    کشت بافت را می توان از تحقیقات گاتریت 1985 بر روی مواد التبام دهنده زخم های گیاهی و تشکیل کالوس و مطالعات میکروسکوپی توسط اشلیدن 1838 و شوان 1839 که تئوری سلولی را ارئه دادند نسبت دارد در آغاز استفاده از زیر نمونه های حاوی سلول های مریستم نوک ریشه ی گوجه فرنگی و سپس کشت جنین جو و سایر ریز نمونه ها رونق یافت در دوره پیشرفت کشت بافت ، تکنیک های جدید ابداع گردید از جمله آنها می توان استفاده از آب نارگیل ، استفاده از اکسین ، استفاده از سیتوکینین کشت تک سلول و کشت پرستار را نام برد در دوره اخیر به طور قرار دادی کار برروی کشت بافت به 5 گروه تقسیم می شود : الف ) رفتار سلولی ب ) تغییر و اصلاح گیاهان  ج ) گیاهان عاری از عوامل بیماری زاد و ذخیره ژرم پلاسم  د ) تکثیر کلونی   هـ ) تولید فرآورده

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:38 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 مواد معدني و اثر هر كدام از آنها در محيط كشت:

tissue culture process illustration

ماكروالمانها :

موادي هستند كه با مقادير نسبتاً بالا در محيط كشت مصرف مي شوند، اين مواد عبارتند از:

- نيتروژن :

     نيتروژن معدني : به صورت نيترات ـ NO3 و آمونيوم NH4

     نيتروژن آلي : اسيدهاي آمينه ، اوره ، اورائيدها و پلي آمينها

اين ماده در متابوليسم اسيدهاي آمينه و پروتئينها وارد شده و در رشد و تمايز نقش مهمي دارد موجب شكستن خواب بذور و جوانه ها شده در توليد ريشه هاي فرعي موثر مي باشد.

- كلسيم :

در ساختمان ديواره هاي سلولي غشاء وليگنين وارد مي شود و نيز در عمل فيتوكروم نقش دارد در تقسيم سلولي و بزرگ شدن آن دخالت مي كند. بيشتر به صورت كلرايد استفاده مي شود يا گاهي كلسيم گلوكونات مي تواند جايگزين آن شود.

- منيزيوم:

فعال كننده بسياري از آنزيمهاست و در ساختمان كلروفيل وجود دارد و در فعاليت ريبوزومها و اسيد نوكلئيك دخالت مي كنند. در pH پائين جذب آن مختل مي شود.

- پتاسيم :

فراوانترين يون در سلول بوده و در كنترل اسمزي نقش مهمي دارد. در گليكوليز و سنتز پروتئين دخالت دارد. موجب فعال شدن آنزيمهاي سيتوپلاسمي مي شود.

- فسفر:

در فسفريلاسيون اكسيداتيو، گليكوليز و چرخه پنتوز فسفات وارد شده و مانع ازبيوسنتز اتيلن در محيط كشت مي شود. در غلظتهاي بالا موجب توليد و طويل شدن جوانه ها مي شود.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:37 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 آب

اين ماده 95% حجم يك محيط كشت را تشكيل مي دهد جهت تهيه آب لازم در ساختن محيط كشت روشهاي زير استفاده مي شود

   تقطير

2-1- يونيزاسيون: ( تجمع ميكرو ارگانيسم ها در لايه رزين موجود دراستون يونيزه )

3-1-1- اسمز معكوس: هنگام نياز به مقادير بالاي آب از اين روش استفاده مي شود. (عدم خارج سازي مواد با وزن مولكولي كم)

ذخيره سازي: نگهداري در ظروف پلاستيكي و نه شيشه اي  ( به علت آزاد سازي سديم و آرسنيك و سرب) عدم نگهداري براي مدتهاي طولاني ( امكان جذب گاز)

اكسين

مهمترين اكسين طبيعي و اولين هورمون مورد استفاده در كشت بافت IAA مي باشد.

عوامل اصلي تجزيه كننده: نور و حرارت

به طور مثال در مرحله سترونسازي محيطهاي غذائي در مدت 20 دقيقه حدود 40% آن تخزيب مي شود.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:36 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 پرورش ماهی در سيستم های باز:
منظور از قفس يا كيج بخشي از آب دريا, سراب ,آب پشت سد و… است كه از اطراف و كف توسط ابزارهاي مختلفي مثل توري با چشمه هاي مختلف محصور گردد ودر آن محيط محصور ماهي پرورش داده شود.
اولين بار ماهيگران از قفس براي نگهداري موقت ماهي (تا زمان آماده شدن براي فروش) استفاده مي كردند.پرورش در قفس , پديده اي است نو كه در سالهاي اخير در نواحي ساحلي انجام مي شود.
تنوع زيادي در اندازه ها وطرح هاي قفس ديده مي شود. قفس ها با شرايط مختلف محيطي تطابق پذيري زيادي دارند واز آنها به طرق مختلف استفاده مي شود.


1-انواع قفس:
قفس ها در مقايسه با انواع اوليه آن توسعه زيادي يافته وامروزه انواع وطرح هاي متنوعي از آنها وجود دارد.
چهار نوع قفس وجود دارد: ثابت , شناور, قابل غوطه وري وغوطه ور واستفاده از 2 مدل ثابت وشناور رايج تر است.
-قفس هاي ثابت : از يك كيسه توري تشكيل شده اند كه بوسيله تيرك هايي در كف درياچه يا رودخانه در آب نگهداري مي شود. اين قفس ها نسبتاً ارزان وساختن آنها آسان است , ولي از لحاظ اندازه وشكل محدوديت دارند وفقط در محل هاي كم عمق با بستر مناسب مستقر مي شود.
-قفس هاي شناور: كيسه قفس هاي شناور توسط يك حلقه يا چارچوب شناور نگهداري مي شود. كاربرد اين قفس نسبت به ساير انواع قفس بيشتر است ومي توان آنها را در اشكال واندازه هاي مختلف طراحي كرد.
-قفس هاي قابل غوطه وري: كيسه توري يا شبكه هاي توري قفس قابل غوطه وري , متكي به يك چارچوب يا دكل است ومي تواند در عمق هاي مختلف آب قرار گيرد. اين مزيت باعث مي شود كه در شرايط آب وهوايي بد از صدمات در امان باشد. اين مدل قفس در زمان آرامش آب , در سطح آب نگهداشته مي شود وهنگام بدي آب وهوا درون آب غوطه ور مي گردد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:31 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

 ماهی قزل آلا تقریبا مشهورترین و محبوب ترین ماهی آب شیرین هست . علاوه بر خود ماهی قزل آلا، انواع قزل آلاهای دیگری هم وجود دارن مثل قزل آلای رنگین کمان، قزل آلای دریاچه خزر و قزل آلای خال قرمز . در اینجا میخوام قزل آلای رنگین کمان رو معرفی کنم چون تکثیر و پرورش اون در دنیا بسیار رایج هست :مشخصات :
این ماهی دارای یک نوار پهن یه صورت رنگین کمان در هر طرف بدن می‌باشد. بر روی سر، بدن، پشت، باله چربی و باله دمی این ماهی لکه‌های تیره رنگ دیده می‌شوند. حداکثر طول آنها به ۷۰ سانتی‌متر و وزن بدن آنها به ۷ کیلوگرم میرسد.
زیست شناسی :
مشاهداتی که در مورد خصوصیات قزل‌آلای رنگین کمان و قزل‌آلای خال قرمز انجام گرفته است بیانگر این نکته میباشد که قزل‌آلای رنگین کمان، قزل آلای خال قرمز را از محل خویش دور میکند. به طور کلی میتوان چنین اظهار داشت که هرگونه، مناطق خاصی از رودخانه را انتخاب و تحت تسلط دارد. باید به این نکته نیز توجه داشت که قزل آلای رنگین کمان بر خلاف قزل آلای خال قرمز در مقابل تغییرات درجه حرارت آب و اکسیژن محلول در آب زیاد حساس نیست و نسبت به نوسانات مواد غذایی حساسیت نشان نمیدهد. دوره تخمریزی از ماه های آخر زمستان تا اواخر بهار و تعداد تخم ها بین ۵ - ۱ هزار عدد است. بچه این ماهیان تقریبا هنگامی که ۱۵ سانتی‌متر طول دارند دارای ۱۲ - ۱۱ عدد لکه های تیره رنگ بر روی بدن می باشند که یکی از مشخصات آنها است.ارزش اقتصادی :
امروزه ماهی قزل آلای رنگین کمان به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در بیشتر نقاط جهان در آمده است. از خصوصیاتی که این ماهی را مورد توجه قرار داده ، سازش خوب آن با شرایط پرورش متراکم است. از طرف دیگر این ماهی در انتخاب غذا زیاد سخت گیر نیست و از سرعت رشد خوبی نیز برخوردار می باشد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 3:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ سه شنبه شانزدهم شهریور 1389 ] [ 10:7 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ سه شنبه شانزدهم شهریور 1389 ] [ 9:59 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ سه شنبه شانزدهم شهریور 1389 ] [ 1:38 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 3:20 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
داروی ترکیبی


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:45 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
کم خونی و فقر اهن


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:44 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
قلب و عروق


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:43 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
ضد فشار خون


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:42 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
داروی ترکیبی


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:41 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروی جلوگیری کننده از تجزیه شدن خون سرطانی

                       دارو : گل همیشه بهار  ( Calendula officinalis)

مقدر مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه : برگ تازه یا خشک شده گل همیشه بهار را جهت سرطان های پوستی توصیه نموده اند .

نسخه شماره 2-  داروی پیشگیری سرطان                        دارو : شلغم ( Brassica napus)

مقدر مصرف : 100 تا 200 گرم بصورت پخته یا خام مصرف کنید .

نسخه شماره 3-  دارو جهت سرطان پوست و دستگاه گوارش          دارو : شاهتره ( Fumaria species)

مقدر مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-  دارو جهت درمان سرطانهای دستگاه گوارش       دارو : بومادران  ( Achillea millefolium)

مقدر مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-  دارو جهت سرطان پوست                  دارو : پوست بلوط  ( Canstanea dentata C.sativa

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه   : مقدر 50 گرم پوست بلوط را در 1 لیتر آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی 2 مرتبه زخمها را شستشو دهید .

نسخه شماره 6-  دارو ی پیشگیری از بروز سرطان                  دارو : سیر و پیاز ( Allium sativa and cepa)

مقدر مصرف : روزی 50 گرم تا 100 گرم سیر یا پیاز همراه غذا میل کنید


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:39 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1-  داروها برای رفع استفراغ

مانتول                             0/05 تا 0/2گرم

روغن بادام شیرین            10 گرم

صمغ عربی                      10 گرم

آب بهار نارنج                    30 گرم

آب مقطر                        150 میلی لیتر

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 داروها را با هم مخلوط كرده  و مقدر یک قاشق سوپخوری در هر ساعت میل کنید .

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:38 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:36 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:31 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:23 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]

خرما ميوه اي بسيار قديمي است و نام آن در كتاب مقدس 42 بار تكرار شده است . اين ميوه پرخاصيت براي مردم شكورهاي راوپايي و آمريكايي تا حدي ناآشنا است و آنرا فقط در كيك و شيريني مصرف مي كنند ولي در خاورميانه و مخصوصا در كشورهاي عربي بعنوان يك غذاي اصلي بكار مي رود .

يهوديان معتقدند درخت خرما در فلسطين و يا اسرائيل امروزي بفراواني وجود داشته است بطوريكه در ناحيه بين درياي گاليله و درياي مدره جنگل بزرگي از درخت خرما بوده است .

مسلمانان معتقدند كه حضرت محمد (ص) اين درخت را خلق كرده اند . در ديانت مسيح ، برگ درخت خرما سنبل و نشانه شهادت و روح شهدائي است كه در راه ديانت حضرت مسيح جان باخته اند .

تركيبات شيميايي:

خرما داراي 25 درصد ساكاروز ، 50درصد گلوكز ، و مواد آلبومينوئيدي ، پكتين و آب مي باشد . بعلاوه داراي ويتامينهاي مختلف منجمله ويتامين A,B,C,E و مقدري املاح معدني مي باشد .

خواص داروئي:

درخت خرما خواص بيشماري درد و مي توان گفت كه از تمام قسمتهاي اين درخت مي توان استفاده كرد و يك ضرب المثل عربي مي گويد كه خواص درخت خرما باندازه روزهاي سال است.

از برگ و شاخه  درخت خرما سبد  و فرش تهيه مي كنند . از هسته آن نان و از ميوه خرما شراب و عسل . همانطور كه مي دانيم  خرما تنها ميوه ايست كه در صحرا وجود دارد و طبيعت اين درخت را به مردم صحرا داده است كه تمام احتياجات خود را از آنر فع مي كنند .

مردم صحرا هسته درخت خرما را در كرده و از آن نان مي پزند يا در اين هسته را بو داده و از آن بعنوان قهوه استفاده مي كنند زيرا دم كرده آن بسيار مطبوع است و يا حتي اين در را در آب براي چند روز خيس كرده و بعنوان غذاي مقوي به شترهاي خود مي دهند و معتقدند كه اين غذا از گندم و جو مقوي تر است .

اعراب از قديم اعتقاد داشتند كه خرما انرژي خورشيد را  گرفته و در خود ذخيره مي كنند و اين انرژي با خوردن خرما به بدن آنها منتقل مي شود .

اعراب از خرماي كال نيز استفاده مي كنند و معتقدند كه اثرات درماني بسياري درد من جمله خرماي سبز تقويت كننده اعمال جنسي و انرژي زا يم باشد . حتي هسته خرماي سبز را نيز در كرده و پمادي از آن تهيه مي كنند كه براي زخمهاي آلات تناسلي بكار يم رود .

اثر ديگر معجزه آساي هسته خرما از بين بردن تورم پلك هاي چشم است براي اين منظور پمادي از در هسته خرما درست كرده و آنرا روي چشم مي گذارند اين پماد براي رشد مژه هاي چشم نيز بهترين دارو است .

زندگي پرمشغله و ناراحتي هاي رواني كه ميل جنسي را در بعضي از اشخاص از بين مي برد بهترين علاجش خوردن مداو م خرما است كه ميل جنسي را باين اشخاص باز مي گرداند . در زمانهاي قديم همواره خرما را براي قدرت و انرژي بكار مي برده اند و هنوز بهترين ميوه براي بازيافتن انرژي و قدرت جواني است .

گلهاي درخت خرما نيز خاصيت دارويي دارند . طعم گلهاي درخت خرما تلخ است و اثر مسهلي درد .

طرز استفاده:

به مبحث نسخه پيچي گياهان دارويي براي بيماري مورد نظر مراجعه نماييد

مضرات :

مواظب باشيد در خوردن آن افراط نكنيد زيرا داراي قند زيادي است . در اين صورت آنهايي كه لوزالمعده حساس دارند و يا آنهايي كه بيماري قند در خانواده آنها وجود دارد بايد كمتر از اين ميوه استفاده كنند

[ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 ] [ 2:21 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ]
<< مطالب جدیدتر    ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

حمید ذاکری مروست فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی گرایش علوم کشاورزی لطفا برای بهتر شدن این وب نظر بدهید
امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایتعکس